Učení primáře Erbena o vlivu homocysteinu na civilizační choroby se šíří.

 

Ukažme si, proč má pravdu jen z poloviny.

Primář Erben tvrdí následující výroky. K nim získáte komentář s uvedením na pravou míru.

 

Nedostatek vitamínů působí civilizační nemoci.

To je dozajista pravda. Můžeme říci, že chybění určitých vitamínů, minerálů a také stopových prvků vyvolává závažná onemocnění. Když si přečtete farmakologii, tak popisované příznaky při nedostatku vitamínů se nezměnily celých 70 let. Stále platí. Dokonce při chybění více vitamínů se příznaky překrývají, což může svádět k domněnce, že příznaky nejsou jednoznačně vyrýsovány ani u jednoho vitamínu. A vést k mylnému závěru, že žádný vitamín nechybí, ale jde o něco vážnějšího.

Primář Erben má pravdu v tom, že lékaři vliv vitamínů bagatelizují, protože pojišťovna jim neproplácí poradenství ohledně vitamínů. Místo toho jsou lékaři motivováni odměnami farmaceutických firem, aby předepisovali dlouhodobé kůry drahými léky.

Vitamíny však nelze patentovat. Dají se kupovat levně. A tím pádem pro pacienty nejsou zajímavé. Kdysi se dělal výzkum účinnosti léků podle ceny a na velkém vzorku respondentů, kteří dostávali stejný lék, a ukázalo se že výrazně lépe účinkoval tento lék u pacientů, kteří byli přesvědčeni, že dostávají drahý lék, poslední výkřik medicíny. Naproti tomu pacienti, kteří byli přesvědčení, že dostávají základní lék bez doplatku, měli výsledky slabší.

Není tedy chyba jen ve farmaceutických firmách, ale v pacientech, kteří se dožadují drahých léků. Bohužel, nedostatek vitamínu, či prvků nelze vyléčit drahými léky, ale jen podáním chybějícího vitamínu. Je zcela běžné, že lidé s civilizačními chorobami užívají drahé léky, ale na vitamíny je jim líto peněz.

 

Za 70 let došlo k výraznému úbytku vitamínů ve stravě

Primář Erben vysvětluje, že intenzifikace zemědělství způsobuje snížení vitamínů v potravinách. Od 2. světové války poklesl obsah všech prospěšných látek v potravinách průměrně na jednu třetinu (o 66 %), viz tabulka. K tomu přispěly kyselé deště z elektráren, které odplavily, anebo převedly do nerozpustné formy mnoho živin. I když elektrárny jsou odsířené, půda zůstala zničená.
Tabulka ukazuje jak se snížil obsah prospěšných látek v potravinách za 17 let

 

Obsah vitamínů
a minerálů
v potravinách
Zkoumaná
složka
Stav složky v mg/100g
potraviny v roce
Rozdíl
mezi roky
1985 1996 2002 85-96 85-02
Brokolice vápník 103 33 28 – 68% – 73%
kyselina listová 47 23 18 µg – 52% – 62%
hořčík 24 18 11 – 25% – 55%
Fazole vápník 56 34 22 – 38% -51%
kyselina listová 39 34 30 µg – 12% – 23%
hořčík 26 22 18 – 15% – 31%
vitamín B6 140 55 32 – 61% – 77%
Rajčata vápník 14 4 3 – 70% – 78%
hořčík 27 18 14 – 33% – 48%
Mrkev vápník 37 31 28 – 17% – 24%
hořčík 21 9 6 – 57% – 75%
Špenát vápník 62 19 15 – 68% – 76%
vitamín C 51 21 18 – 58% – 65%
Jablka vitamín C 5 1 2 – 80% – 60%
Banány vápník 8 7 7 – 12% – 12%
kyselina listová 23 3 5 µg – 84% – 79%
hořčík 31 27 24 – 13% – 23%
vitamín B6 330 22 18 – 92% – 95%
Jahody vápník 21 18 12 – 14% – 43%
vitamín C 60 13 8 – 67% – 87%

Zdroj: Geigy Pharmakonzern, Switzerland (1985), Lebensmittellarbor Karlsruhe (1996), Sanatorium Oberthal (2002)

 

Kdo z nás si hnojí vlastní zahrádku hydroponickým hnojivem? Nikdo. Když se podíváte na ceny plnohodnotných hnojiv ve srovnání s hnojivem NPK, rozdíl je trojnásobný. V některých obchodech hydroponická hnojiva pro nezájem vyřadili z nabídky. Obsah stopových prvků v půdách, kde se pěstují vámi kupované plodiny, asi bude stále klesat. Jestli si koupíte přípravek se stopovými prvky, nebo budete hnojit zahrádku široko spektrálním hnojivem, je na vás.

 

Zabiják homocystein

Také se říká zlý nebo špatný homocystein. Jak to vzniklo? Je to důkladně popsané už v biochemii před 30 lety. Při nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listové, se snižuje přeměna cysteinu na methionin, který je potřebný pro mnoho metabolických dějů nazývaných metylace. Od přeměny a spalování tuků, až po vznik hormonů. Když se cystein nepřeměňuje na methionin, přeměňuje se na homocystein a vylučuje pryč.

Homocystein není jedovatý nebo zlý. Pochopitelně nemůže vyvolávat rakovinu ani civilizační nemoci. Vždyť se v době strachu před výbuchem A-bomby používal jako radioprotektívum.

 

Proč se dezinformace s homocysteinem dostala na veřejnost?

Při rozvráceném metabolizmu z chybějících vitamínů, který se manifestuje sklonem ke kornatění tepen, k cukrovce, k dřívějšímu nástupu menopauzy a andropauzy a dalším degenerativním onemocněním, se tedy vyskytuje zvýšená hladina homocysteinu. Stanovení homocysteinu se používá i při diagnostice v hematologii. Když má někdo anémii z nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listové a má se to prokázat, pak je samozřejmě přesnější stanovit nadbytek homocysteinu než hladinu vitamínů, která se normálně pohybuje v mikrogramech a blíží se k nule.

 

Znamená to, že teorie primáře Erbena je postavena na hlavu?

O zvýšených hladinách homocysteinu v souvislosti s oxidační stressem a nedostatkem vitamínů se psalo v odborné literatuře mnohokrát. V populaci má asi 20% osob nějakou genetickou mutaci, která zasahuje do procesu metylace. Polovina má nedostatek vitamínů, a proto je to prospěšné téma.

Primář Erben to jen maximálně zjednodušil, aby to lidé pochopili. Je to dobrý obchodník. Svou teorii zjednodušil tak, že vyvolává nevoli odborníků, ale její jednoduchostí zaujal mnoho pacientů.

Ostatní praktiky dr. Erbena, jako je léčení rakoviny pomocí vitamínů B6, B11, B12 a B17 (amygdalin, Laetril) již patří do říše šarlatánství.

 

Jak probíhá léčba zvýšeného homocysteinu?

Nejprve vám stanoví hladinu homocysteinu za úplatu asi 1.200 Kč. Ta bude pochopitelně zvýšená (jste-li ve věku s nějakou civilizační chorobou). Bez ohledu na to jaký bude výsledek, tj. jestli máte málo nebo ještě méně vitamínů B11 a B12, doporučí vám k užívání doporučené dávky vitamínů formou multivitamínového přípravku. Prakticky bychom vyšetření homocysteinu mohli vynechat, protože nedostatek především kyseliny listové je tak známý, že těhotné ženy jej musejí povinně užívat.

Jenže výsledek vyšetření homocysteinu, vás jako pacienta přesvědčí o tom, že Erbenova teorie je správná a budete potom nekriticky přijímat jeho další doporučení. Po zaplacení se od primáře Erbena dozvíte, že homocystein je jenom špička ledovce, a abyste se zachránili před civilizačními nemocemi, musíte užívat nejen multivitamín, ale i mnoho dalších antioxidantů, kofaktorů a potravinových doplňků. V mé knize Stále mladá, svěží a plná energie se dozvíte navíc, jak zvrátit proces stárnutí a omládnout (nejen zbavit se nemocí).
 

stáhněte si knihu zdarma

Primář Erben na to jde mnohem chytřeji, místo aby vás nudil spoustou dalších vědeckých poznatků nebo výčtem potravinových doplňků, ukáže vám jednoho viníka. Pak vám nabídne 2 výrobky od LR Cosmetics, které nevynikají ani pokrokovostí, ani vyšším obsahem účinných látek, ani komplexností složení. Ale jedním vynikají, a tím je přemrštěná cena. Asi pětinásobně vyšší než když byste si tytéž látky koupili jednotlivě v obchodě s potravinovými doplňky.

 

Co vám mám povídat, předražené přípravky jsou mnohem lépe přijímány a jdou na dračku. Ale kdybyste chtěli brát takovouto léčbu déle než půl roku, během kterého spotřebujete celoživotní úspory, můžete si koupit knihu Stále mladá, svěží a plná energie. Z ní se dozvíte nejen, které potravní doplňky užívat proti zmírnění civilizačních nemocí, ale i k zpomalení stárnutí a tím k omládnutí ve srovnání s vašimi vrstevníky.

 

Prostředky použitelné proti civilizačním nemocem od nás za zlomek ceny

 

Co v učení primáře MUDr. Karla Erbena chybí?

On nezná dobře skutečné příčiny stárnutí a jako správný populista říká lidem, co chtějí slyšet. To je chvályhodné, protože tak víc zaujme.

 

Nezdravě se stravují především sportovci. Pavel Srníček zemřel ve 47 na infarkt.

Primář Erben láká klienty na slogan: Snížením zlého homocysteinu se zbavíme civilizačních chorob. Já razím slogan:
 

S léky proti stárnutí se za jednu cenu zbavíte všech nemocí

 
Veškeré civilizační choroby, když odmyslíme chřipku, nachlazení, apod. jsou způsobeny stárnutím. Stárnutí se nejvíce podobá dlouhodobé otravě. Je to pouhé poškozování tkání kyslíkem a zářením. Vaše geny určují, které vaše tkáně jsou méně odolné a dříve podlehnou.

Náhoda určuje, kterou částí vašeho těla proletí vysoce energeticky nabitá částice ze vzdálené supernovy. Jelikož po ionizaci molekul v dráze letu vznikají řetězové reakce a jsou poškozeny stovky dalších molekul v okolí dráhy letu, obrazně připomíná poškozené místo průstřel kulkou. Jen s tím rozdílem, že místo vyrvaného masa tam máte zestárlé buňky, které dříve odumřou.

U sportovců a obézních trpí a stárnou více klouby, i milovníků cukru slinivka břišní, u alkoholiků játra, atd. V genech máte dáno např. že budete v 85 letech vidět jako ostříž, anebo, když jste od mládí nosili brýle, podlehnou vaše oči degenerativním onemocněním mnohem dříve.

Stručně řečeno: Lidé nestárnou stejně. Ale když začnou užívat „léky“ proti stárnutí, největší zlepšení zaznamenají právě u orgánu, který mají nejslabší.

 

Proč se příroda lépe nevypořádala se všudypřítomným O2?

Jedem kyslíkem, který spaluje ogranizmy zevnitř?. Příroda se vypořádala tak, že se organismy rozmnožují a ty opotřebené / otrávené kyslíkem umírají. Evoluce nepotřebuje, aby organismy byly dlouhověké, proto ochrana před kyslíkem není dokonalá na maximum. A nám tím pádem stačí udělat velmi málo k tomu, abychom zvýšili ochranu organismu před kyslíkem. Stačí chtít. Přečtěte si ebook a můžete i vy.

 

Závěr

Zvýšená hladina HoCySH v krvi je jen špičkou ledovce.
Upozorňuje na hluboké změny, které probíhají v celém metabolismu
buněk poškozených tkání. Je postižen zejména jejich
redox systém, který je závislý na regeneraci -SH skupin.
Zvýšená koncentrace HoCySH tedy oznamuje, že je ohroženo
buněčné dýchání. Nedílným průvodcem vznikajícího HoCySH
je adenosin. Pokud se HoCySH hromadí a nerecykluje, chybí
v metabolismu purinových nukleotidů i adekvátní množství
adenosinu. Tím je ohrožena také plynulá tvorba energie.
HoCySH, který se uvolnil z S-AM po transmethylaci, má tedy
vztah k dýchání, představovanému thiolátkami, jejichž je
HoCySH prekursorem, a k cyklu purinových nukleotidů (nosičů
makroergických vazeb), do kterého vchází adenosin. Metabolickou
cestu adenosinu lze sledovat až do C.A.C., zdroje
buněčné energie v mitochondriích.

 

25.10.2015 – 26.10.2018