Lidé se často ptají: Co pomáhá na autismus? Co pomohlo druhým?
 

Vy ale nehledáte zázračný lék, který by pomohl všem dětem s autismem. Co vlastně hledáte?
 

Nestačilo by vám, kdyby jste jen našli způsob, který pomůže vašemu dítěti?

 

 

Co víme s určitostí o příčinách autismu

Autisté mívají poruchu tvorby bílkovin

Autisté mají nedostatek nutrientů ve výživě

Autisté mohou mít vlivem porodu císařským řezem narušenou mikrobiotu

Nebo mohou mít nějakou jinou léčitelnou odchylku, či nesnášenlivost, která vyvolává podráždění

 

Poruchy tvorby bílkovin

Sníženná výkonnost enzymů ke tvorbě bílkovin postihuje asi 40% populace. Říká se tomu proces metylace, jmenuje se to podle toho, že jak organismus vytváří nové sloučeniny po jedne molekule uhlíku, tak přídává ke stavebnímu kameni  metylové skupiny. Autisté mají poruchu metylace více vyjádřenou.
Při syntéze bílkovin oganismus začíná homocystreinem, přeměňuje jej na cystein a na další látky. Při první přeměně asistuje jako kofator kyselina listová. Na seznamu kofaktorů začátek je dole. Nahoře z procesu vystupují metylovou skupinou opatřené bílkoviny.

– dimetylgycin
– kofaktor vitamín B12
– vitamín B6 a B2
– kyselina listová

Osoby se zpomalenou tvorbou bílkovin mohou mít mutaci jednoho z enzymů, dvou nebo všech tří. Pro diagnostiku se podává DMG, dymetylglycin, nebo TMG trimetylglycin, který dokáže rozjet tvorbu bílkovin, protože je donorem metylových skupin.

Jakmile se spraví potíže a chování, je potvrzeno, že je nějaká mutace v některých ze tří nahoře uvedených enzymových reakcí. Chybou je, že většina rodičů už zůstane u dimetylglycinu. On má schopnost metylovat bílkoviny, i když chybí vitamíny B9, B6, B2 a B12. To je špatně, protože ty vitamíny mají v organismu více funkcí i pro rozvoj nervové soustavy a při jejich chybění nebude dítě zcela v pořádku.

Co dál?
Je třeba si otestovat, po kterém vitamínu se zdraví nejvíc zlepší. Už z důvodu, že dimetylglycin je z těch 4 vitamínů nejdražší. Chybění vitamínů B6 a B2, B9, B12 nejde dimetylglycinem 100% nahradit. Užívat by se měly vždycky.

Ale vy můžete zjistit, že dítě se zlepšuje po kyseline listové, nebo po vitamínu B12, nebo po obou, a dimetylglycin již nepotřebuje, jen u těžších postižení (všech 4 enzymů) je třeby podávat vše i dimetyl glycin.
Z osobní skušenosti mohu říct, že u mě DMG krátkodobě zabírá, ale bez pravidelného podávání silného vitamínu B12 se mi zdraví zhoršuje. Kyselina listová u mě také prospívá, ale asi jen jako ostatní vitamíny. DMG nepotřebuji.

Podle mě se však neřiďte. Mutací, které zhoršují syntézu bílkovin můžou být 3 druhy a jejich kombinace. Zkuste se nebo dítě individuálně otestovat tím, že si koupíte zvlášť vitamín B12, zvlášť kyselinu listovou. Zkouší se to tak, že na začátku pojídáte 2 až 3 krát větší dávky několik (1-3) dní, do té doby než pocítíte účinek i vedlejší účinky. Vřele doporučuji, byste si účinky zapsali. Jinak to zapomenete dřív než vyskoušíte všechny doplňky.

 

Seznam účinných přípravků pro zrychlení rozvoje dětí s postižením autistického spektra

Vitamíny A, D3, E, K2, lykopen, zeaxantin, astaxantin
B3, B6, B9, B12
lithium (stopový prvek)
vitamín C, N (kyselina lipoová), P (pine bark, fisetin)
DMG, TMG
carnosin
magnezium, zinek
bór, boron
Triphala
benfotiamin
PQQ
trávicí enzymy, Bacillus coagulans
5 HTP
MSM
glycin

Všechny tyto složky dosáhly zlepšení u 25-50% dětí s PAS a jsou seřazeny od těch nejúčinnějších, nejdůležitějších. Začněte je testovat a k těm, co účinkují, přidávejte další ze seznamu tak dlouho, až se dítě vyléčí. Můžete i střídat 2-3 přípravky co týden.

 
I když to vypadá, že těch látek je moc, tak polovina z nich je obsažena v našich multivitamínových přípravcích, vitamín K2 je zvlášť, DMG, karnosin, PQQ, 5-HTP a MSM také, kyselina lipoová může být dohromady s benfotiaminem. Bór je zvlášť nebo v multivitamínu. Hořčík je lépe kupovat zvlášť a užívat mezi jídly.

 

Lithium

Stopový prvek lithium se brzy stane bestselerem (jak předvídají v LifeExtension), protože kromě zánětů je vhodné pro silné kosti a zuby, pro dobrý spánek (jak pro usnutí, tak proti předčasnému probouzení), na uklidnění proti vzteklosti, projasnění nálady a mnoho dalších potíží. Funguje v malých dávkách jako inhibitor enzymu GSK-3, který páchá velké škody tvorbou radikálů zánětů a urychlováním degenerace. Lithium činkuje líp jak cokoliv jiného i chrání neurony před degenerací, a je to nízkonákladový stopový prvek.

 

Jak důležité jsou vitamíny pro vyléčení autismu dokládá studie: Užívání multivitaminů v těhotenství zřejmě chrání před autismem.
Rodičům užívajícím multivitamín se narodilo o 48% méně vadných dětí než rodičům bez multivitaminu. Bez vitamínů je tedy dvojnásobné riziko zhoršování autismu.

Všechny přípravky na léčbu autismu a ADHDz obchodu Stále mladí

 

Jaký je účinnější způsob k výraznějšímu zlepšení vašeho dítěte?

Ať má vaše díte autismus ADHA, ADD, epilepsii nebo další komplikace, především se potřebuje rychleji rozvíjet, aby dohnalo náskok, který proti němu mají zdravé děti. To znamená použít vše, co prospívá zdárnému vývoji dítěte. Když se tak vnoříte do problematiky genetických vad, zjistíte, že 30% až 40% populace má nějakou mírnou nebo vážnější genetickou mutaci, která se projevuje zeslabenou až chybějící aktivitou nějakého enzymu. Tu lze nahradit podáváním chybějícího prekurzoru, vitamínu/kofaktoru nebo aminokyseliny.

Různě sníženou aktivitu metylačných enzymů má 30% populace, tak u nich pomáhá donor metylačních skupin DMG a TMG. Stejně tak pomáhá u dětí s Autismem, poruchou koncentrace a s neposedností. Metylaci organismus využívá při syntéze bíkovin a tuků, a zrychlení metylace se projevuje při dělení buněk, růstu, imunitě.

Podívejte se, udělal jsem si malý průzkum, látek úspěšných u shora uvedených nemocí. Hádejte, co jsem objevil?.

 

Co jsem objevil při průzkumu léčení autismu?

Zadával jsem postupně do vyhledávače slova autismus v kombinaci s názvy běžně používaných potravinových doplňků ke zlepšení zdraví a zvýšení inteligence. A co se nestalo? Pokaždé se zobrazilo několik nadšených hlášení, že to dítěti obrovsky zlepšilo, atd. a tak dál. A přesně to jsem očekával. To nejsou nemoci jak si představujete: chřipka, způsobuje virus ten a ten, léčí se to entivirotikem AV. Angína je způsobená bakterií tou a tou a léčí se to antobiotikem AB. Tyto nemoci autistického spektra si můžete představit jako zeslabení více tělesných systémů najednou.

Co to pro nás znamená?

Nejrůznější doplňky někomu pomáhají a jinému ne.

A tak nemusíme čekat, až nějaký vědec nebo výrobce léků objeví nový zázračný lék, protože tak jako tak nebude účinkovat všem.

Můžeme se porozhlédnout a vyzkoušet osvědčené potravní doplňky, které už jsou.

 

Jak využít k léčení potravinových doplňků, které už jsou?

Začnete podávat vašemu nemocnému dítěti podobné přípravky, jako by bylo vrcholovým sportovcem nebo championem v nějaké inteligenční disciplíně. Mohli byste sice čekat, až vám nějaký odborník z hůry posvětí nějaké přípravky, objíždět léčitele. Jenže to stojí peníze a vaše dítko mezitím zakrní. A tak jednoduše otestujete přípravky, které mají žádoucí účinky, např. pro klidný spánek, ke snížení napětí, k uklidnění křečí, ke zvýšení inteligence, proti únavě, k posílení smyslových orgánů, k bystřejšímu myšlení, atd.

 

Jak testovat přípravky – přečtěte si návod

Vodítkem k testování potravinových doplňků vám může být návod na zkoušení účinnosti potravinových doplňků. Jedině tímto způsobem si můžeme ověřit jak doplněk působí a distancovat od různých reklamních tvrzení.

Tak hurá do toho a věřme, že váš potomek se umístí mezi prvními vyléčenými.

 

 

Velký rozdíl mezi osobnostmi rodičů a dítěte

Stává se běžně a není to vzácné, že se rodí děti, které svou osobností nezapadají do rodiny. Jak to myslím?. Rodiče, když se seznamují, se intuitivně vybírají tak, že jejich osobnosti jsou slučitelné. Jenže děti dědí vlastnosti často po prarodičích a tak se může stát, že jedno nebo obě děti mají osobnost nekompatibilní k rodičům. Jak se to v praxi projevuje?.

Převážná většina autistických dětí má typ osobnosti INTJ. To je osobnost jakou má Putin. Když si pustíte jeho videa, tak zjistíte, že je tichý, ale nekompromisní, vzdálený normálním lidem. INTJ je osobnost, kterou má 1% lidí. Je to přirozená osobnost. Ale z pohledu normálních lidí se může jevit jako odchylka, vzácnost, podivnost až nenormálnost. Já jsem sice jiný typ osobnosti, ale řeknu vám, že jsem také špatně snášel chování chůvy. Nelibě jsem nesl přílivy emocí a různá překvápka.

 

Jaké jednání prospívá autistickému dítěti

Autistické dítě potřebuje hodně samoty, klid, pevná pravidla a časový rozvrh. Když třeba autistické dítě necháte v obýváku, kde se hlučně řehtají bavící se lidi, tak ono z toho má hrůzu. Nebo když se na něj chodějí dívat různí lidé a dělají na něho všelijaké posuňky a emoce, tak ono má strach. A jakmile se k němu navíc začnete chovat nepředvídatelně, jakože jídlo dostává v jinou dobu, nahodile a veškeré rituály převlékání nejsou pravidelné, neustále dítě někdo ruší, tak se začne před nepřátelským světem uzavírat. Bojí se.

Jestliže máte povahu hlučnou, dobrodružnou a emocionální, tak vašemu dítěti hrozí větší zhoršení, že ho zakřiknete. Alespoň než začne chodit do školy, kde se cítí dobře, tak byste se kvůli němu měli trochu krotit. Samozřejmě jestli vám záleží, ať z něj nevyroste chudinka. Pěkně potichounku, dodržovat pravidelný režim, nechávat ho hrát si o samotě s hračkami. Když jdete někam s ním, tak vodit za ručičku, všecko ukázat, jak se to dělá. Autistické dítě není spontánní, ani nebude. Dobře působí svěřovat ho prarodičům, kteří obvykle bývají s dítětem kompatibilní a rozumí jeho potřebám. Vůbec nejhorší, co můžete dělat je, snažit se ho křikem a nadávkami přimět, aby bylo normální.

 

Co prospívá hyperkinetickému dítěti

Hyperkinetické dítě, impulzivní nebo nepozorné, je jiný typ osobnosti např. ENTP. Představte si ho jako Jaromíra Jágra. I tyto děti potřebují vedení, aby se naučily dodržovat pravidla, i když jim musíte nechávat i značnou míru svobody (až splní své úkoly). Klidně je můžete fyzicky trestat, nezanechává to následky. Musí na ně být přísnost! Tyto děti si mohou vybírat potraviny, které pro ně nejsou vhodné, a tak byste je měli důsledně vést k tomu, aby jedly, co jim dáváte, a né žádné, co chcou. Když tak jen malé množství za odměnu po splnění úkolů. Nejhorší, co byste pro ně mohli udělat je, nechat je růst jako dříví v lese. Když odmlouvají, můžete je přimět k poslušnosti: „Tak co, naplácáme?“.

Když napíšete do komentářů, že vás to zajímá, mohu doplnit.

 

Vliv stravovacích návyků rodičů na dítě

Může se stát, že rodiče jsou vegetariáni, nebo příznivci nějaké diety, nebo byli odchováni na předpřipravených potravinách nebo nemastných neslaných jídlech z rychlého občerstvení. Tyto potraviny mají málo důležitých živin a způsobují špatné prospívání dítěte. Několik desetiletí praktikovaná propaganda o škodlivosti živočišných tuků vede k tomu, že děti trpí.

Dětem škodí uzené a nakládané ryby, omega3 mastné kyseliny, nenasycené oleje, majonézy. Místo toho můžete upřednostňovat potraviny, kterých ve veřejném stravování bývá poskrovnu:  Červené maso a živočišné tuky, smetana, máslo, sádlo, lůj, husí, kachní, jehněčí. O čerstvém ovoci a zelenině se mluví stále. V současnosti jsou potraviny chudé a je třeba přidávat vlákninu: otruby, fazole, hrách, čočka, pektin, lesní plody. Znamená to omezit módní potraviny, kterých je nadbytek, a jíst to, co kdysi. I když je to dražší. Žádné sušené, ale čerstvé. Kojencům žádné sušené mléko, ale smetanu (čerstvou ne trvanlivou).

V případě, že děti nemají odborně prokázanou alergii na mléko, máte jim dávat čerstvé plnotučné mléko a smetanu. Lépe snášená je kysaná smetana, protože kysáním se zbaví laktózy, která může působit projímavě. Láktózy je nejvíce v polotučném mléku a netučném tvarohu. V sýrech je minimum. Jezte jen tvrdé, nikoliv tavené (je v nich hliník i laktóza). Teorie o nestavitelném kaseinu zní příliš fantasticky. Bude se týkat jen zlomku autistických dětí. Pravděpodobnější je nedostatek vitamínů a mikrolelementů, protože dětské vitamíny jsou drahé, neúplné. Nechtějí to polykat, hořké, apod.

 

Ketogenní dieta – lepší prospívání, růst a ústup chorob

Co to je za novotu? Již delší dobu se ví, že divocí aboridžici si zakládají na dostatku kvalitních živočišných tuků v jídelníčku. I naši předkové měli rádi žívočišné tuky, sádlo, jehněčí lůj, kachní a husí sádlo, máslo a smetanu. Lidi jsou na světě asi 60 miliónů let a teprve 5000 let pěstují obilí. A jen posledních 50 let se ale začalo popřávat sluchu ekologickým názorům, že je neekonomické krmit hospodářská zvířata a že pěstování olejnin přímo na polích má vyšší efektivitu.

Ketogenní strava bere 80%-90% kalorií z tuku, což může být pro mnoho lidí velmi nepohodlné. Není to tak příkré, jak to vypadá. Většina potravin obsahuje 90-95% vody a tudíž 80% tuku neznamená 1 díl sacharidů k 5 dílům tuku, ale 10-20 dílů sacharidů k 5 dílům tuku. V objemu jídla tak tuk u ketogenní diety představuje 20-40%. Konkrétně na 8 mm vysokém chlebu natřete vrstvu 2-5 mm másla. (nic mimořádného). Dieta je nedostatečná v přísunu vitamínů a minerálních látek, takže doplňky jsou nutné.

Vědecké práce referují o vynikajících výsledcích, zlepšení o 40-80% u léčby:
epilepsie
rakoviny
Alzheimerovy choroby
inzulinové rezistence, cukrovky

Snížená citlivost na inzulín (inzulínová rezistence, často pozorovaná u obezity a diabetu typu II) vede ke zvýšené tvorbě volných radikálů mitochondrií, což dále zvyšuje rezistenci na inzulín (začarovaný cyklus). Obézní osoby mají ve svých kosterních svalech menší mitochondrie a to ústí do zhoršení svalové energie.

Ketony naproti tomu chrání mitochondrie. Potkani dostávající ketogenní stravu zdvojnásobili množství antioxidantu glutathionu, který chrání mitochondriu před poškozením volnými radikály.

U Autistických dětí a dětí s ADHD  na ketonové dietě byl pozorovám rychlejší vývoj mozku a ústup potíží.

 

Spojitost mezi kofeinem v těhotenství
a IQ potomka

Požívání kofeinu během těhotenství a kojení způsobuje nízké IQ v pěti letech dítěte. Při dávkách nad 200 mg kofeinu denně (2 šálky kávy a více) bylo snížení IQ oproti pětiletým vrstevníkům markantní.

 

Osvědčené způsoby převýchovy hyperaktivních dětí (s ADHD, ADD)

Na diskusním serveru nedávno vyšla otázka:

Zavedli byste znovu tělesné tresty ve školách? Já osobně (zadavatel otázky) bych školní tělesné tresty opět zavedl, protože jsou děcka, která se v hodinách jen baví a ruší a neumí se chovat. Prostě by dostávala trest rákoskou po ruce a jiné další tresty. Takže já bych ty tělesné tresty jako jsou např. plácnutí rákoskou zavedl a těm dnešním děckám bych ty tresty přál asi nejvíc, protože dnešní děti nemají skoro žádnou výchovu a aspoň by jim to prospělo, těm fakanům. Takže se chci zeptat: taky byste znovu zavedli tělesný trest ve školách?

 

Překvapivé je, že všichni účastníci se zastávají zákazu trestů. Vypadá to, jakoby generace netrestaných lidí chtěla pokračovat stejným způsobem, jako byli vychováni oni. Zajímavý byl odlišný názor jednoho účastníka:

Trestání rákoskou by jistě přispělo ke zvýšení disciplíny a k napravení respektu k učitelům. Jenže uvažte, zda by to za současného stavu bylo proveditelné. To by se muselo uspořádat za pomocí nových technologií.

Když by nějaký žák zlobil, tak učitelka by zavolala nebo vyslala domluvený signál, aby doběhl školník nebo učitel tělocviku a žáka potrestal. Když by to nebylo neodkladné, tak by se exekuce mohly provádět veřejně při hlavní přestávce. Otázka je, jestli učitelé na to nemají odvahu, tak by mohl býk k trestání pověřen pracovník ostrahy. Učitelé by si tak nemuseli špinit ruce. Stačilo by jenom říct: „Mám zavolat školníka?“, aby se dětem začaly svírat půlky a do vteřiny by byl klid.

BLAHODÁRNOST TĚLESNÝCH TRESTŮ BYLA MNOHOKRÁT VĚDECKY POTVZENA. Už I. P. Pavlov před 100 dokázal, že tělesné testy vedou ke správnému napojení nervových synapsí a lepšímu vývoji dítěte. Podívejte se např. na Cristiana Ronalda nebo Jaromíra Jágra. Kde by byli, kdyby je jejich rodiče od útlého dětství neusměrňovali tělesnými tresty?!

Tresty jsou ponižující v případě pohlavků. U inteligentních dětí se s tělesnými tresty může přestat ve věku 8 let. Hyperaktivní děti s ADHD, ADD velmi pozitivně odpovídají na fyzické tresty. Otřepou se a jdou. Neklid a neposednost mizí již po 14 dnech. Po pravidelném usměrňování se zlepšuje i nespavost a sklon k depresím.

Mezi rodiči jsou nesprávné názory o adekvátnosti trestů. I nadále by měly zůstat odsouzeníhodné pohlavky a facky. Jediný správný způsob trestání je na zadní část těla + dlaně a chodidla. Trestaný se nesmí dívat na trestajícího. Pro názornost to může byt přehnutí přes koleno u menších dětí nebo přehnutí přes stůl u větších. Pro správný účinek je nejlepší, aby trest následoval do 5 minut po prohřešku, nejpozději do 5 hodin. Později už to zavání týráním a nemá to výchovný účinek.

Všimněte si v té diskuzi lidé, kteří trestáni nebyli, tak reprodukují nesprávný názor na tresty, a to vede k současnému rozpadu morálních hodnot ve společnosti.
Nevěříte?
Každou ránu, kterou dítěti nedáte zamlada, mu život vrátí v dospělosti. V dospělosti už ho nikdo nebude trestat, jednoduše ho vyhodí ze zaměstnání po druhém přestupku a bude mít svízelný, neradostný život.

Co myslíte vy? Napište do komentářů

 

 

Zdroje informací:

GFCF: Seznam 100 léků a doplňků na poruchy autistického spektra

Studie: Spojitost mezi kofeinem v těhotenství a IQ potomka

Studie: Užívání multivitaminů v těhotenství zřejmě chrání před autismem

 

Článek: Proč nemůžete být zdraví, když budete jíst pestrou stravu?.

Jak zpomalit stárnutí?  Co účinkuje a co je jen ztráta času.

O zpomalování stárnutí se můžete dozvědět v jiných mých knihách: v knize stále mladí stáhnout zdarma.

 

22.11.2016 – 20.1.2020

[Celkem: 2   Průměr: 3/5]
            
            
            
                
                    0                     0                     hlasy
                
Article Rating