Enzym urychlující stárnutí, to je významný objev, že by mohl překonat další známé mechanismy stárnutí. Ne že by byl první. Enzymy jako lipooxygenáza, hemoxidáza, monoaminooxidáza jsou známy. Tento enzym páchá nenapravitelné škody. Přitom blokovat enzym je jednodušší a nízkonákladové řešení, než napravovat následky. Stárnutí vždy proniká nejslabším článkem ochrany.

 

GSK-3: Stárnutí urychlující enzym.

Problém s Glycogen synthase kinase-3 je, že vážně poškozuje naše jemné celulární struktury. Zde je popis toho, co vědci zjistili při zvýšení aktivity GSK-3:

  • Zrychlené stárnutí v srdci a svalu, vykazující hlubokou dysfunkci
  • Zvýšení prozánětlivých cytokinů
  • Zrychlené stárnutí kostí a s tím související degenerativní onemocnění kloubů
  • Zrychlené stárnutí v žaludku a játrech
  • Vývoj strukturně abnormálních buněčných organel, včetně přerušených mitochondrií
  • Dysfunkční autofagie, což znamená neschopnost vyčistit „trosky“, které se hromadí uvnitř stárnoucích buněk
  • Rozvoj diabetu typu II, Alzheimerovy choroby a dalších poruch.

 
Studie ukazují, že pokud je GSK-3 inhibována, může to zvýšit délku života o 16%.

 

Jak GSK-3 přispívá k Alzheimerově nemoci

GSK-3 přeměňuje tau proteiny na destruktivní zamotané hrudky, které otravují mozkové buňky. Abnormální exprese tau proteinů způsobená GSK-3 může vést k tvorbě neurofibrilární spletence a eventuální demence.

Důkazy naznačují, že narušený účinek glukózy / inzulínu zvyšuje akumulaci beta amyloidu a poškozených proteinů tau.

Tato pozorování vedla k tomu, že termín „diabetes typu III“ se používá k popisu Alzheimerovy nemoci. To proto, že mnoho pacientů s Alzheimerovou chorobou také trpí poškozením glukózy a rezistencí na inzulín.

Studie ukázaly, že inhibicí aktivity GSK-3 lze účinně snižovat hladinu glukózy v krvi u diabetických zvířat při současném zvýšení citlivosti na inzulín.

GSK-3 je nezbytný v patogenezi Alzheimerovy choroby

 

Lithium: blokátor enzymu GSK-3

Nemusíte čekat na to, až farmaceutický výzkum vyřeší ničivý dopad přebytku GSK-3. Inhibitor GSK-3 již existuje a můžete si jej koupit. Je to stopový prvek lithium.

Litium se v medicíně dlouhoudobu používá k léčbě mánií, depresí a agresivity. Epidemiologické studie ukazují silnou souvislost mezi nízkým obsahem lithia v pitné vodě a vysokou mírou sebevražd a vražd, což naznačuje, že nedostatečné množství lithia přispívá k mentální destabilizaci. Protože příjem lithia z přírodních zdrojů se značně liší, vedlo k spekulacím, že mnozí z nás jsou nedostatečně zásobeni lithiem k tomu, aby prvek chránil nervovou soustavu. Nyní máme přesvědčivé důkazy o tom, jak mikrodávky lithia působí silně na ochranu mozku.

 

Lithium a dlouhověkost


Dlouho známý jako lék užívaný k léčbě bipolární poruchy, deprese a dalších onemocnění, bylo v poslední době zjištěno, že element lithia má klíč k prodloužení délky života. Vědci z University College v Londýně zjistili, že mušky octomilky žijí o 16% déle, když dostávají mikrodávky lithia.

Je zajímavé, že schopnosti lithia prodlužovat život, které zahrnují snížení stresu a snížení produkce tuku u mušek na dietě s vysokým obsahem cukru, se vyskytly pouze u nízkých dávek Li. Vyšší dávky redukovaly dobu dožití. Vedoucí výzkumný pracovník Dr. Jorge Iván Castillo-Quan z Harvardské lékařské školy se domnívá, že zaměřením se na inhibici GSK-3 bychom mohli objevit nové způsoby kontroly stárnutí u savců, včetně lidí.

 

Lithium a zvrat úbytku kognitivních schopností u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Studie na zvířatech a buněčné modely naznačují, že lithium zvyšuje životaschopnost nervových buněk prostřednictvím kombinace mechanismů, které zahrnují:

• Regulace životnosti buněk,
• Odstranění dysfunkčních buněčných komponent,
• Zvýšená mitochondriální funkce a
• Syntéza nervových růstových faktorů.

V klinických studiích byla léčba lithiem spojena s markery buněčné neuroprotekce v mozku, například:

• Zesílení mozkové kůry,
• Zvýšená hustota šedé hmoty a
• Rozšíření hippocampu.

 

Lithium – mocný neuroprotektivní prvek

Bylo prokázáno, že lithium je přínosné u zvířecích modelů zranění mozku, mrtvice, Alzheimerovy, Huntingtonovy a Parkinsonovy choroby, amyotrofické laterální sklerózy (ALS), poranění míchy a dalších stavů. Nedávná klinická studie naznačuje, že lithium zastavuje progresi ALS. Stimulace endogenních neurálních kmenových buněk může vysvětlit, proč lithium zvyšuje hustotu a objem mozkových buněk u pacientů s bipolární poruchou.

Lithium také poskytuje robustní ochranu proti otravě těžkými kovy. Bylo prokázáno, že lithium chrání buňky před toxicitou hliníku, arsenu, kadmia, olova a rtuti. Studie na zvířatech stanovily, že lithium má ochranný účinek proti toxickým kovům.

Další vlastnosti lithia

• zvyšuje libido
• zlepšuje i usínání a předchází předčasnému probouzení (i u autismu a ADHD)
• narovná páteř, dobré v boji proti osteoporoze a za zdravé zuby
• tlumí záněty všeho druhu, bolesti zad, kloubů i žil.
• mírní i záněty střev a střevní dyskomfort.
• Lithium snižuje inzulínovou rezistenci / zvyšuje citlivost na inzulín
• Lithium zlepšuje autoimunitní choroby i nesnášenlivost histaminu
• Lithium zlepšuje funkci mitochondrií i tvorbu energie

 

Obsah v potravinách a doporučené dávky

Lithium se vyskytuje v malém množství ve vodě, spíše v rostlinných potravinách . Obsah v potravinách kolísá a nikde se neuvádějí. Zdroji lithia jsou minerální vody a rostlinná strava. U rostlin rozhoduje o obsahu lithia nejen druh rostliny, část rostliny ale i půda. Nejvíce lithia je v (aeriálních) nadzemních částech rostlin, a to v průměru 2,9 mg na 1 kg suché masy (růžovité), 2,2 mg na 1 kg mají hvozdíkovité – silenkovité, 2 mg na 1 kg pryskyřníkovité a lilkovité 1,0 mg na 1 kg.

Dávky používané v pokusech byly 100 µg, 300 µg, 5 mg denně po dobu 15 měsíců a na psychiatrii 40-100 mg denně. Pilulky s Lithium karbonátem jsou po 300 mg (4-6x denně), pilulky s Li orotátem a aspartátem jsou po 125 mg (5 mg Li). Doporučený denní příjem je odhadován na 200 µg až 2000 µg. Jak si můžete porovnat, doporučené množství lithia získáte z rostlin jen obtížně. Zároveň vedlejší účinky podávání lithia na psychiatrii se týkají 10-40 násobně vyšších dávek.

 

Shrnutí:

Lithium (Li) je jedním z nejcennějších alkalických kovů. Chrání před sklerózou, před nemocemi srdce, stejně tak před cukrovkou a před vysokým krevním tlakem. Pomáhá hořčíku v antisklerotickém účinku a příznivě působí u anémií. Lehké případy psychických chorob, např. deprese, se dají lithiem stabilizovat. Lithiem lze příznivě ovlivnit závislost na omamných drogách, alkoholu, agresivitu i nesnášenlivost apod.

V oblastech s dostatkem lithia (např. ve více než 70 µg lithia v litru vody) jsou lidé srdečnější, benevolentnější, přátelštější a v těchto krajích je také méně nespokojenosti, brutality a zločinnosti. V oblastech s nedostatkem lithia je to pak přirozeně naopak.
 

Zdroje

Okopírováno od William Faloon, původní článek na lifeextension

 

 

https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/is-lithium-orotate-good-or-bad-for-you/

Vedlejší účinky lithia

 

https://www.selfhacked.com/blog/the-benefits-of-lithium/

 

Vytvořeno 17.7.2018 – 21.12.2020