Lidé podléhají smrtícím návykům ke zvýšení dopaminu, jako je zneužívání alkoholu a kouření. Probereme si bezpečnější přístupy k obnovení hladin dopaminu v mozku.

Nezabíjejme se postupně při snaze vrátit mozku pocit dobré pohody!

autor William Faloon, LifeExtension

Dopamin je hlavní působek vyvolávající dobrý pocit

Kokain, nikotin, alkohol, cukr, opioidy (a příjemné emocionální zážitky) zvyšují hladinu dopaminu v mozku.

Když lidé holdují sladkostem, alkoholu nebo mnoha narkotikům, často se snaží splnit svou „touhu“ po dopaminu. Nedostatek dopaminu přispívá ke snížení pocitu pohody. To způsobuje, že se lidé obracejí na látky zvyšující dopamin, ať už jde o cukr, narkotika nebo alkohol. Problém je to pro kuřáky, kteří jsou závislí na mírném uvolňování dopaminu, kterého se jim dostane při zapálení cigarety.

 

Mozek používá dopamin nejen ke zvýšení nálady. Umožňuje také mladistvý kognitivní výkon a koordinaci těla. Vyčerpání dopaminu je spojeno s neurodegenerativními chorobami (mimo Parkinsonovu) spolu se zkrácenou délkou života. Jak lidé stárnou, po 45. roce se potéh ladina dopaminu v mozku každých deset let snižuje o 13%.

S věkem se zvyšuje aktivita enzymu rozkládajícího dopamin

Když zůstane pouze 30% buněk produkujících dopamin, které odumírají stárnutím, projeví se příznaky Parkinsonovy choroby. Jakmile buňky produkující dopamin klesnou na 10% normálu, je výsledkem smrt. 

Dlouho předtím, než se to stane, lidé cítí, jak se jejich mládí scvrkává, protože si nedokáží užít stejné pocity rozkoše a pohody, jako když byly jejich hladiny dopaminu vyšší.

Existují osvědčené způsoby, jak snížit aktivitu enzymu, který štěpí dopamin v mozku, a pomáhají chránit buňky produkující dopamin před neurotoxicitou.

Dopamin je hojně produkován v mladých mozcích a jeho tvorba přesně řízena enzymy nazývanými MAO (monoaminooxidázami). Např. MAO-A, MAO-B. Jak lidé stárnou, hladiny enzymu MAO-B se zvyšují a rozkládají příliš mnoho dopaminu. To je částečně důvod, proč lidé začínají cítit známky pokročilého věku, když hladina dopaminu ve tředním věku klesá.

 

Řešením je požití sloučenin, které inhibují enzym MAO-B.

MAO-B – inhibující sloučeniny umožňují, aby bylo mozkovým buňkám k dispozici více dopaminu, po kterém se cítíme dobře. Léky na předpis jako je deprenyl (selegylin), fungují jako selektivní inhibitory MAO-B a používají se jako doplňková léčba Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba je charakterizována těžkou deplecí dopaminu a zrychlenou smrtí mozkových buněk produkujících dopamin.

 

Inhibitor MAO-B prodlužuje střední délku

Na základě toho v roce 1980 Life Extension poradil čtenářům požádat svého lékaře, aby zvážil předepisování léku s názvem deprenyl. Toto doporučení jsme učinili na základě publikovaných studií pocházejících z Evropy, které ukazují prodloužení života u zvířat, kterým byl podáván deprenyl.

Když byly starší krysy ošetřeny deprenylem, zbývající životnost se jim zdvojnásobila. Starší psi, kterým byl podáván deprenyl, měli dvojnásobnou míru přežití ve srovnání se psy léčenými placebem. Myši s potlačenou imunitou, žily na deprenylu až 200% delší dobu. Většina starších lidí trpí imunitní senescencí.

Kromě delších životů vykazovala některá zvířata doplněná deprenylem mladistvější energetické hladiny a dramaticky zvýšenou sexuální aktivitu

Tento výčet vědeckých dat z Evropy přiměl Američany, aby si sháněli deprenyl. Zatímco deprenyl byl v Evropě používán k léčbě Parkinsonovy choroby počínaje 70. léty, FDA jej schválil pro Američany až v roce 1989. Skupiny podpory Life Extension® a Parkinson vedly víceletou bitvu, aby donutily FDA schválit deprenyl.

 

Inhibitory MAO-B odvozené z bylin

Navzdory ztrátě patentového statusu před desítkami let, deprenyl ve Spojených státech stále stojí více, než by měl. A většina lékařů není ochotna předepisovat deprenyl pro účely proti stárnutí (tj. „Off-label“). V Česku lékaři selegilin pranticky neznají, a když ano, považují ho za nedokonalé antidepresivum i slabé antiparkinsonikum.

V roce 2016 společnost Life Extension představila extrakt ze zeleného ovsa, který prokázal vlastnosti inhibující MAO-B. Tento extrakt ze zeleného ovsa obsahující izovitexin byl jen pro někoho. I přes svou cenu je extrakt ze zeleného ovsa populární díky svým vlastnostem zvyšujícím dopamin.

Dalším prostředkem na zvýšení dopaminu, který používají koumaví důchodci, je metylénová modř s antioxidačními účinky. Lze ji najít pod názvy Methylthioninium-chlorid nebo methylene blue.

Konečně hladiny dopaminu zvyšuje i prekurzor dopaminu levodopa. Je to desítky let známý stavební kamen dopaminu, kerým se léčí parkinsonismus. Přírodní L-DOPA (klikejte na odkazy!) na rozdíl od lékařských přeparátů neobsahuje dopa dekarboxylázu, a tak po několika dńech dochází ke snižování účinku, tzv. toleranci.


 

Léčivý strom inhibuje monoaminooxidázu-B

Dobrou zprávou je, že byl objeven další inhibitor MAO-B odvozený z rostlin, který stojí mnohem méně. Jednou z 50 nejlepších léčivých rostlin používaných v Koreji a Číně je kůra stromu Amur Cork. Má těžko vyslovitelné jméno:

Phellodendron amurense

V Asii se po staletí používá k léčbě infekcí močových a trávicích cest a dalších zdrojů akutního zánětu. Při studiu in vitro proti jiným rostlinám byl extrakt ze stromu korkovník amurský považován za jeden z nejsilnějších a nejselektivnějších inhibitorů MAO-B. Vykazoval více než 80% inhibici aktivity enzymu MAO-B, která je srovnatelná s deprenylem. Na vysvětlenou: V těle jsou různé monoamino oxidázy. Kdyby inhibitor působil neselektivně na všechny monoaminooxidázy, vyvolával by nepříjemné vegetativní příznaky zvýšením dopaminu mimo mozek.

Na základě těchto vlastností v Lifeextension navrhujeme, aby lidé začali s levnou kůrou korkovníku amurského 500 mg denně. Vycházíme z našich přímých interakcí s maďarským vynálezcem deprenylu (Dr. Joseph Knoll). Trval na tom, že u Parkinsonických pacientů bylo dávkování deprenylu nadhonocené dávkou 10 mg denně. Dr. Knoll doporučil, aby pacienti s Parkinsonovou chorobou užívali 5 mg deprenylu denně (nebo méně), aby dosáhli optimální inhibice MAO-B.

Také nám řekl, že pro účely proti stárnutí by už dávka 5 mg deprenylu dvakrát týdně pravděpodobně byla užitečná. Amurský korkovník lze v dávce 500 mg užívat denně.

 

Chraňte mozkové buňky produkující dopamin

Brždění MAO-B rozkládajícího dopamin může přinést okamžité a dlouhodobé zdravotní výhody. Aby se zabránilo pozdějšímu úbytku dopaminu, je důležité chránit také buňky produkující dopamin v mozku. Nadměrná aktivita MAO-B způsobuje tvorbu toxických vedlejších produktů, včetně peroxidu vodíku, volných radikálů a aldehydů.

Tyto sloučeniny způsobují poškození v mozkových buňkách, což přispívá k neurotoxicitě. U Amur Cork Tree byl prokázán neuroprotektivní účinek v buněčných a zvířecích modelech neurodegenerace.

 

Chraňte svůj mozek před přebytkem MAO-B

Ztráta fungování dopaminu hraje primární roli ve vývoji určitých neurodegenerativních poruch. Lidé ve věku nad 45 by měli zasáhnout tím, že užijí 5 mg selegilinu dvakrát až třikrát týdně, nebo 500 mg Amur Cork Tree extraktu kůry denně nebo 800 mg denně extraktu ze zeleného ovesa.

Výhodou kůry Amur Cork Tree je její nízká cena a staletí zdokumentovaného lékařského využití v Asii.

 

Podrobný článek o vlastnostech prášku z kůry Amur Cork Tree, který zvyšuje dopamin, najdete na straně 46 vydání z dubna 2021.  

Děkujeme za vaši podporu výzkumu stárnutí! Výnosy z prodeje doplňků používáme k financování výzkumných projektů zaměřených na zpomalení a zvrácení biologického stárnutí.

 

Zaujalo vás něco?
Napište do komentářů nebo přes kontakty

Vytvořeno: 31.7.2021