Z různých stran slyšíme protichůdné informace, např.: „V zemi je 40.194 nakažených, včera byl zatím největší nárůst. Dalších 36 lidí zemřelo“.

A na druhé straně v rozhovoru s uzdravenými se často opakuje: „My jsme si ani nebyli jistí, jestli nám vůbec něco je.“ Čemu máme pak věřit?

 

Pandemiolog Prymula zahájil drastické zákazy

z důvodu nepochopení matematických souvislostí. V čem je chyba? Čtěte dál.

 

Graf ukazuje průběh červené křivky bez opatření a průběh modré křivky s opatřeními. Je to jen odhad, protože Prymula dodnes nezískal věrohodná data o počtu nakažených a o průběhu v čase.

 

 

U modrého grafu vám zapomněli říct, že modrý graf tak bude probíhat jedině tehdy, když by zavedené zákazy, zavření obchodů a sportovišť trvaly od začátku do konce dlouhých 30 týdnů, neboli 7 měsíc. To samozřejmě nejde, a tak v praxi bude vypadat graf jinak.

 

Rychlé šíření viru v populaci má i výhody

Zamysleme se nad tím, co udělají chytřejší země. Představme si, že by všechny země uplatňovaly podobná opatření a virus se šířil podobně rychle. Pak by na tom byli všude stejně špatně. Ale co se stane v zemích, které zvolí zrychlené promoření obyvatelstva? Rychle se nakazí, rychle se vyléčí. Když bude hodně lidí vyléčených, kteří už nemoc nešíří ani nechytnou, tak nákaza skončí stejně rychle jako začala. Tam zavírají obchody hospody a sluby jen v místech, kde jsou přeplněné nemocnice. V ostatních oblastech se pracuje a bída nehrozí.

Co bude dál v chytré zemi?. Můžou tam pracovat, můžou tam pustit turisty z cizích zemí, obsloužit je a vydělat. Turistů přijde více, protože nemůžou do hloupých zemí, které nákazu zpomalují. Ty memohou hranice otevřít, protože mají stále ještě hodně nenakažených.

 

Každá pandemie zasáhne pevně dané procento populace

Přirozeně je možné chránit se před klíštětem, před různými cizopasníky. Ale pandemie, která se šíří kapénkovou infekcí, dotykem a zároveň i reinfekcí z konečníku do úst, si vás najde dříve nebo později, bude nakaženo 81% obyvatel a všichni samozřejmě onemocní.

 

Rozvratné dezinformace od cizáků

Jednou z nejhorších dezinformaci, kterou Prymula přijal a zavedl, je:
Čím dřív se s opatřeními začne, tím méně lidí se nakazí.

 

Celkové množství nakažených nazávisí ani na začátku ani na délce opatření.

Nemůžeme celkový počet nakažených snížit. Když se nenakazí hned, nakazí se později. Graf dokazuje, že celkový počet nakažených je stejný. Nezavisí na tom, jestli se s opatřeními začalo dřív nebo později. Média i Babiš lidem lžou, že sezením doma a nošením roušek se uchrání a neonemocní vůbec. Ve skutečnosti onemocní později. Proto ty finanční oběti jsou nekonečně vysoké.

 


 
Dokazuje to stejný obsah plochy pod oběma křivkami.

Odkaz na zdrojový článek s interaktivním grafem

 

Otevření hranic má jasné výhody

Turisté i kdyby byli nakažení, nemohou již v té chytré zemi nikoho nakazit, protože už jsou všichni vyléčení. Taky se dá předvídat, že do ciziny asi nepojedou lidi, kteří ještě neonemocněli, protože se by se báli, že by se nedostali zpátky a tvrdli tam někde v karanténě. Pravděpodobně ti turisté, co přijedou na návštěvu, budou ti, co už se vyléčili, a vědí, že jim nic nehrozí, ani nikoho nenakazí.

Hloupé země budou mít dlouho zavřené hranice, podniky budou mit dlouho omezenou výrobu. Chytré země jim přeberou odbytiště a zákazníky, kteří před tím nakupovali v hloupých zemích.

Nyní se podívejme na vysvětlení, proč to tak bude.

 

 

Až zruší ochranná opatření, šíření se opět zrychlí

Graf nárůstu nakažených v případě, že ochranná opatření skončí 30. dubna kvůli nespokojenosti obyvatel, tedy po sedmi týdnech. Pak se modrý graf změní a od 30.4. bude pokračovat podobně prudce jako červený graf, jako když se nedělalo nic.

 

 

 

Položme si otázku, kdyby nezaváděli žádná opatření, dopadlo by to hůř, jinak?
Nedopadlo.
Okamžitý počet nových nakažených je v obou případech podobný, jen nastal s odkladem 7 týdnů. Prymula NEmá pravdu, že když dřív začne, že někoho zachrání.
A on nemá ani pravdu, že když začne ochranná opatření, že někoho zachrání oproti stavu, kdyby nezačal nic. Výsledek likvidačních opatření přichází vniveč.

 

Je možno nezahltit nemocnice velkým počtem nemocných i jinak?

Ano, snadný jak pro malé dítě. Zavést ochranná opatření, teprve až je z 80% naplněná kapacita nemocnic. A to ještě jen těch místech, kde to nastalo a né připravovat lidi o peníze plošně bezdůvodně.

Nemocnice nahlásí počty. K tomu nepotřebujete provádět testování, k tomu nepotřebujete vyhledávat kontakty od nakažených a pátrat po tom, koho nakazili. K tomu nepotřebujete uzavírat život v obcích, kde je několik nakažených.

 

Představme si, že by nemoc probíhala neřízeně a teprve 14. týden, by zavedli ochranná opatření. Pak by červený graf končil v bodě 14. týden a dál pokračoval jako modrý graf. Nastane výrazné snížení okamžitého nárůstu nemocných oproti předčasným zákazovým opatřením.

 

Za nařízená opatření platíme gigantickou cenu


 • Jsou opatření bezplatná:
  Umývat si ruce, dodržovat metrové rozestupy
 • Jsou opatření levná:
  Nosit roušky, rozdávat dezinfekční gely, utírat dotýkané povrchy saponátem.
 • Jsou opatření drahá:
  Zavírat školy, rozesazovat žáky metr od sebe, zakazovat vycházení a setkávání lidí, přednášky, školení
 • Jsou opatření likvidační:
  Zavírat, obchody, restaurace, sportoviště, bazény a sauny, kulturní stánky.

 

Jestliže jsme si dokázali, že opatření nikoho nezachrání před smrtí ani před nákazou, tak by to úředníci měli zohlednit a doporučovat jen opatření levná neomezující svobody obyvatel nebo žádná.

 

 

 

30. 3. 2020 článek v seznam zprávy uvedl:

Nosit roušky mají jen nemocní, jinak je to riziko, tvrdí WHO

 

Kdo má zájem, aby se hospodářské problémy prohlubovaly

Kdo profituje z toho, že ochranná omezení pokračují?

1) Američani. Vyvoláním hospodářské krize si snížili americký nesplatitelný
    dluh u svých věřitelů.
2) Ekologové. Dosáhli snížení utrácení, odpadů, létaní a ježdění.
3) Doktoři, dostávají příplatky ta to, že nikoho nevyšetřují.
4) Nadnárodní korporace, které vysoudí náhrady za mimořádný stav (Babiš)
5) Podniky v chytrých státech, které nepodlehly psychóze a přeberou odbytiště
    po zavřených a zkrachovalých firmách

Kdo je nejvíce poškozen tím, že ochranná omezení pokračují?

1) Číňani, budou mít méně odbytišť, dělají na vývoz
2) Všichni, protože se sníží odbyt a znehodnotí úspory
3) Daňoví poplatníci budou muset platit na odškodnění velkých korporací.
4) Nemocní, budou se omezovat úhrady na léčbu drahých onemocnění.

 

 

Lukašenko myslí na blaho svých obyvatel

Po zhlédnutí projevu Alexandra Lukašenka jsem byl velmi překvapen, že údajný diktátor nechal otevřené školy a umožnil matkám neposílat děti do škol. Nezavřel restaurace, obchody ani sportoviště.

V továrně k projevu nastoupilo 100 dělníků a pozorně bez zavrtění poslouchají vůdce. Všichni bez roušky!. Lukašenko jako vzor v první linii ukazuje, že se nebojí, své děti posílá do školy, hraje hokej a chodí do sauny. Přitom je jen o rok mladší než Babiš.

 

 

 

Země na východě i západě ukončují ochranná opatření

Země na východě, např. Ukrajina a Bělorusko jsou chudší a pud sebezáchovy jim nedovolí rozhazovat. Země západní zase spoléhají, že se jim podaří obsadit odbytiště po zavřených a zkrachovalých firmách.
V Americe nechávají virus volně šířit, jen ve velkých městech, kde jsou zahlcené nemocnice, zavírají obchody a restaurace. Tím pádem budou mít asi tak 10 krát menší hospodářské škody.
Jen u nás je to jinak. Proč asi? Vysavač systému uvažuje jako cizácké mocnosti a doufá, že při přesunech peněz mu něco zůstane za nehty.

 

Jaké jsou komplikace COVID-19 a jak předejít poškození

Covid-19 je výjimečný i kvůli takzvané cytokinové bouři, tedy příliš silné imunitní reakci. V průběhu 5-7 denního onemocnění vznikají protilátky. Protilátky u koronaviru jsou velmi škodlivé, vyvolávají oxidační stress a přetrvávají asi 2 týdny po zničení viru. Právě tyto cytokiny a jejich působením vytvořené volné radikály mají na svědomí poškození. U lidí prodělavších nákazu se vyskytuje poškození srce, bušení srdce, poškození ledvin, střev fibróza plic, která se projevuje dýchavičností. U každého mohou být orgány poškozeny individuálně.

Článek z 6.4.2020

Lékaři prozradili nemoci, které nejvíce zhoršují stav pacientů s Covid-19

Použité informace: odkaz na  zdrojový článek

 
 

Ke vyšování odolnosti proti nemocem a stressu jsou navrženy i sady na sex.

 

 

Léčba doprovodného zánětu

Proti zánětům v nemocnicích používají nesteroidní antiflogistika a kortikoidy.
Při domácí léčbě máte možnost se kortikoidům vyhnout, tím spíš že koronavirová infekce je stresující a kortisol se vám přitom tvoří tak, že nevídaně ztloustnete.

Antioxidační sady z našeho obchodu tlumí zánět a v žádném případě nepřispívají k tloustnutí. Vy můžete na radu léčitelů brát jakékoliv antioxidanty. Otázka je jaká by byla účinnost, když nezařadíte nezastupitelné antioxidanty a nedodržíte zádsady účinného vychytávání radikálů.

Novinka na trhu proti zánětům a bolestivým stavům je PEA palmitoleyletanolamid. Tato látka nachází uplatnění i u autistických dětí a zatím má slibné výsledky.

 

Tytéž závěry podává Dr. Bukovský hodně lidsky

Dr. Bukovský skutečně odkryl všechny rozpory v neškodností viru a škodlivosti sankcí. Argumenty pro vás mohou být nové a překvapivé. V duchu, že hasit požár předtím, než se objevily plameny, napáchá víc škody než užitku.

 

 

Zajímá vás něco? Napište do komentářů nebo přes kontakty

Šiřte článek! Omezování svobod není ospravedlnitelné.

 

Vytvořeno: 4.4.2020 – 16.4.2020